Gehandicapten Platform 's-Hertogenbosch

Voor het laatst bijgewerkt:
16 april 2019


| Home | Organisatie | Werkgroepen | Nieuwsbrief | Links | Contact | ANBI | |


 

14 juni 2016 is de wet tot uitvoering van dit verdrag gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk de Nederlanden.

VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

 


 

Nieuw: website Gewoon Gelijk

Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking geldt ook in Nederland. Wat verandert er nu in Nederland? De nieuwe website Gewoon Gelijk legt het uit.

Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking of chronische ziekte geldt sinds juli 2016 ook in Nederland. Mensen met een beperking zijn daar heel blij mee. En terecht, het gaat hier immers om een belangrijk mensenrechtenverdrag dat recht geeft op gelijke behandeling en participatie. Maar tegelijkertijd vragen veel mensen zich ook af: wat betekent dat nou voor mij? Wat verandert er nu in Nederland?

Drie veranderingen
De website Gewoon Gelijk geeft uitleg over de drie belangrijkste veranderingen als gevolg van de ratificatie van het VN-verdrag. Die veranderingen zijn:

Uitbreiding van de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.

Algemene toegankelijkheid wordt de norm.

Gemeentelijk beleid moet aansluiten bij het verdrag.

Voor wie
Vrijwel iedereen in Nederland krijgt te maken met deze veranderingen: ondernemers, leveranciers, dienstverleners, bedrijven, werkgevers, scholen, etc. Maar ook beleidmakers, belangenbehartigers en natuurlijk mensen met een beperking zelf. De website Gewoon Gelijk geeft voor al deze groepen informatie.

Gelijke behandeling

De Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte is uitgebreid. De wet gold al voor onderwijs, werk, vervoer en wonen. Na de ratificatie is de wet uitgebreid met ‘goederen en diensten’. Dat betekent dat de wet nu ook geldt voor winkels, restaurants, theaters, sportverenigingen, leveranciers etc etc.

Filmpje Gewoon Gelijk
Word je ondanks het VN-verdrag en de uitbreiding van de Wet Gelijke Behandeling ogv handicap of chronische ziekte toch ongelijk behandeld? Het filmpje Gewoon Gelijk laat zien wat je kunt doen. Ga naar
www.gewoongelijk.nl/tochongelijkbehandeld.

 


 

Handige info voor mensen met een handicap:

Overzicht parkeerplaatsen voor Gehandicapten in Den Bosch

Overzicht openbare toiletten in Den Bosch die toegankelijk zijn voor Gehandicapten

 


 

Handige app's voor mensen met een handicap:

Hogenood - voor het vinden van toiletten. Te downloaden in Google Play store voor Android toestellen of App store voor Apple toestellen

Onwheels - voor het vinden van parkeerplaats

Wheelmap - voor toegankelijkheid gebouwen

 


 

Belasting en aftrek zorgkosten 2017: Laat geen geld liggen!

Voor aftrek zorgkosten 2018 zie ook Nieuwsbrief Nr. 2 / 16 januari 2019

  

Onze sponsor:

 |  |

 


 

©2019 Gehandicapten Platform 's-Hertogenbosch