Gehandicapten Platform 's-Hertogenbosch

Voor het laatst bijgewerkt:
2 oktober 2018


| Home | Organisatie | Werkgroepen | Nieuwsbrief | Links | Contact | ANBI | |


31 MEI 2018

SP EN GEHANDICAPTENPLATFORM VOEREN ACTIE TEGEN GRIND

De SP is 27 mei in actie gekomen samen met het Gehandicapten Platform ’s-Hertogenbosch tegen de aanleg van grindpaden. De actie was aan de Oosterplasweg bij de Oosterplas. Daar is ter hoogte van de hockeyclub een grindpad aangelegd naast het geasfalteerde deel. Dit verzoek was gedaan door de hockeyclub, om hun bezoekers op een veilige en zo kort mogelijke manier te laten lopen van het parkeerterrein naar de club. Hartstikke mooi bedacht natuurlijk, maar is grind wel zo handig?

‘Nee’, luidt het antwoord van Roos Kapteijns, manager van het Gehandicapten Platform. ‘Grind is voor mensen in een rolstoel of met een ander hulpmiddel verre van handig. Je komt er niet op vooruit.’

In december is een voorstel van de SP aangenomen dat de toegankelijkheid van de groengebieden (parken, natuurgebieden) waar mogelijk ook toegankelijk zijn en blijven voor mensen met een handicap.

Bram Roovers, namens de SP: ‘We waren heel blij dat dit voorstel door de gemeenteraad werd aangenomen, dat maakt het juist zo raar dat hier een grindpad is aangelegd. Het grindpad is aangelegd voor de veiligheid van de bezoekers van de hockeyclub, maar mensen in een rolstoel of met een ander hulpmiddel moeten alsnog over het asfalt. Het asfalt wat dus als onveilig wordt gezien omdat er ook auto’s rijden.’

Onder het motto ‘Bezint eer ge begrint’ vroegen de SP en het Platform aandacht voor dergelijke aanpassingen. Een actie die op steun kon rekenen van verschillende leden van de hockeyclub.

De wethouder was uitgenodigd, maar hij is niet geweest. ‘Jammer’, aldus Kapteijns.

Lees hier het artikel in het Brabants Dagblad

Kijk hier het item van DTV Den Bosch

Bron: SP Den Bosch, 31 mei 2018

  

Belasting en aftrek zorgkosten 2017: Laat geen geld liggen!

  

Handige info voor mensen met een handicap:

Overzicht parkeerplaatsen voor Gehandicapten in Den Bosch

Overzicht openbare toiletten in Den Bosch die toegankelijk zijn voor Gehandicapten

 

Handige app's voor mensen met een handicap:

Hogenood - voor het vinden van toiletten. Te downloaden in Google Play store voor Android toestellen of App store voor Apple toestellen

Onwheels - voor het vinden van parkeerplaats

Wheelmap - voor toegankelijkheid gebouwen

  

14 juni 2016 is de wet tot uitvoering van dit verdrag gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk de Nederlanden.

VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Zie ook hier.

  

Nieuw: website Gewoon Gelijk

Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking geldt ook in Nederland. Wat verandert er nu in Nederland? De nieuwe website Gewoon Gelijk legt het uit.

Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking of chronische ziekte geldt sinds juli 2016 ook in Nederland. Mensen met een beperking zijn daar heel blij mee. En terecht, het gaat hier immers om een belangrijk mensenrechtenverdrag dat recht geeft op gelijke behandeling en participatie. Maar tegelijkertijd vragen veel mensen zich ook af: wat betekent dat nou voor mij? Wat verandert er nu in Nederland?

Drie veranderingen
De website Gewoon Gelijk geeft uitleg over de drie belangrijkste veranderingen als gevolg van de ratificatie van het VN-verdrag. Die veranderingen zijn:

Uitbreiding van de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.

Algemene toegankelijkheid wordt de norm.

Gemeentelijk beleid moet aansluiten bij het verdrag.

Voor wie
Vrijwel iedereen in Nederland krijgt te maken met deze veranderingen: ondernemers, leveranciers, dienstverleners, bedrijven, werkgevers, scholen, etc. Maar ook beleidmakers, belangenbehartigers en natuurlijk mensen met een beperking zelf. De website Gewoon Gelijk geeft voor al deze groepen informatie.

Gelijke behandeling

De Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte is uitgebreid. De wet gold al voor onderwijs, werk, vervoer en wonen. Na de ratificatie is de wet uitgebreid met ‘goederen en diensten’. Dat betekent dat de wet nu ook geldt voor winkels, restaurants, theaters, sportverenigingen, leveranciers etc etc.

Filmpje Gewoon Gelijk
Word je ondanks het VN-verdrag en de uitbreiding van de Wet Gelijke Behandeling ogv handicap of chronische ziekte toch ongelijk behandeld? Het filmpje Gewoon Gelijk laat zien wat je kunt doen. Ga naar
www.gewoongelijk.nl/tochongelijkbehandeld.

  

Onze sponsor:

 |  |

 


 

©2018 Gehandicapten Platform 's-Hertogenbosch